د تولید وسایل

Airbags-vulcanizing- تجهیزات

Airbags Vulcanizing تجهیزات

د ربړ کنډک لپاره کیلنڈرینګ تجهیزات

د ربړ کنډک لپاره د کالینډ کولو تجهیزات

فینڈر - کنستر

Fender Canister

Fender-canister-1

Fender Canister

د فشار ازموینې ماشین

د فشار ازموینې ماشین

د ربړ مل - پرانیستل

د ربړ مل افتتاح

ربړ مکسر

د ربړ مکسر